top of page

Vergoedingen

Diëtist Anoã Lima Lacoste Brand staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19104104789). Dieetkosten bij een geregistreerd diëtist worden jaarlijks 3 uur vergoed vanuit je basisverzekering (valt onder dieetvergoedingen). Deze kosten worden wel verrekend met je eigen risico als dat nog niet verbruikt is door andere zorg/medicatie. 

Diëtist Anoã Brand heeft in 2023 geen contract afgesloten met de zorgverzekeraars.

Zonder contract

Zonder contract wordt er, afhankelijk van de polis, 80, 70, 60 of nog lager percentage van het consult vergoed. Dit verhaal verandert indien de cliënt een restitutiepolis heeft afgesloten (met vrije keuze uit zorgaanbieders). Dan bedraagt de vergoeding 100 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief, maar ook dan kan het zijn dat de cliënt een klein gedeelte zelf betaalt, omdat het gemiddeld gecontracteerde tarief lager ligt dan het tarief van de diëtist.

Verwijzing 

In een aantal gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Belangrijk is dat de polisvoorwaarden van je (aanvullende) zorgverzekering staat dat directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed. Sommige zorgverzekeraars, zoals CZ en de Friesland, staan directe toelating niet toe. Er is dan een voorschrift van een arts vereist.

Betaling


De dieetkosten worden bij niet gecontracteerde zorg, niet direct met de zorgverzekeraar afgehandeld. Je moet de consulten zelf voorschieten en kan achteraf de kosten declareren bij jouw zorgverzekeraar. Na het consult ontvang je van de diëtist de factuur voor de behandeluren. Je kan deze in de praktijk contant, met de pinpas of je kan betalen via bankoverschrijving. Je hebt dan 14 dagen om de factuur te voldoen.
 

 

Eigen risico

Het eigen risico is in 2023 wettelijk vastgesteld op € 385. Daarnaast kun je ook nog een vrijwillig eigen risico hebben, dit is per persoon verschillend. Als je wilt weten hoeveel van je eigen risico je al verbruikt hebt (bijvoorbeeld door andere basiszorg of medicatie), raden we aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Kinderen

​​

Voor kinderen tot 18 jaar geldt het eigen risico niet. 

Aanvullende zorgverzekering

Naast de basis zorgverzekering wordt er vanuit de aanvullende zorgverzekeringen vaak ook nog een aantal uren dieetadvisering vergoed. Welke vergoeding je hieruit krijgt is afhankelijk van welke aanvullende verzekering je hebt gekozen. Een voordeel van de aanvullende verzekering is dat je hierover geen eigen risico meer betaald. Echter, er wordt altijd eerst aanspraak gemaakt op de 3 uur uit de basisverzekering (met het eigen risico), en daarna pas op het aantal uren uit je aanvullende pakket. Klik hier voor een overzicht van de vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekeringen.

Voor meer informatie zie:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Tarieven 2023

Deze prijslijst geldt voor niet gecontracteerde zorg. Hieronder wordt verstaan:

  • zorg aan cliënten die niet verzekerd zijn;

  • zorg aan cliënten van zorgverzekeraars met wie de diëtist geen contract heeft afgesloten;

  • zorg die buiten de contractbepalingen valt;

  • vervolgconsulten na de eerste drie uur, en wanneer je geen dekking (meer) hebt in het aanvullende pakket.

 

Intake Consult:                                   90 minuten   € 114,00 

                                                    120 minuten   € 152,00  

                                                   

                     

Persoonlijk dieetvoorschrift:                 15 minuten       € 19,00

                                                     30 minuten      € 38,00

                                                     45 minuten      € 57,00

 

Tweede consult:                                45 minuten      € 57,00

                                                     60 minuten      € 76,00

Vervolg Consult:                                 15 minuten      € 19,00

                                                     30 minuten       € 38,00

                                                       

Telefonisch consult:                              15 minuten     € 19,00                            
Beantwoorden van vragen                     
(per e-mail/telefonisch/WhatsApp):       15 minuten    € 19,00   

                                   

Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis:   € 30,00​​

Toelichting behandeltijd

 

Een consult bestaat uit twee componenten:


1. Directe tijd
De tijd dat de patiënt contact heeft gehad met de diëtist. Het opstellen van rapportages t.b.v. verwijzers valt hier ook
onder. Patiënt mag hierbij aanwezig zijn.

2. Individueel dieetvoorschrift
De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft voor het opstellen van een van de volgende werkzaamheden:

  • analyse van voedingskundige, diëtistische, medische en verpleegkundige gegevens;

  • het opstellen van een persoonlijk dieetadvies.

De patiënt is hier doorgaans niet bij aanwezig.
De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.

Workshop en voorlichting

Heb je interesse in een samenwerking? Stuur mij dan een bericht via mijn contactpagina.

bottom of page